Túi

Túi được làm theo yêu cầu có thể đứng riêng hoặc có thể hoạt động như một phần của sản phẩm đóng gói khác. Có rất nhiều loại túi khác nhau với hình dạng và chất liệu khác nhau, chỉ cần cho chúng tôi biết mục đích của bạn và chúng tôi sẽ nhận được thứ phù hợp với bạn